« December 2009 | Main | February 2010 »

Nieuwe BTW 2010 – Deel 3: De nieuwe BTW-aangifte in NAV

In de vorige 2 artikels kon je lezen hoe via het importeren van 2 fob bestanden nieuwe objecten geïmporteerd en bestaande objecten aangepast konden worden. Deel 1 en deel 2 zou je bijgevolg kunnen omschrijven als het technische stuk van de BTW 2010 update. Maar deze technische update zou weinig zin hebben zonder de functionele.

Die functionele update bestaat uit het aanpassen van de BTW-aangifte in Microsoft Dynamics NAV. Daar waar Microsoft al het nodige heeft voorzien om deel 1 en deel 2 te kunnen uitvoeren, is het (voor zover ik weet) de gebruiker of consultant die eigenhandig deel 3 moet uitvoeren.
Maar met dit artikel geraak je al een heel eind verder.

Opmerking: de screenshots zijn genomen uit Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 BE. De procedure is hetzelfde voor Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 BE en Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 BE.

Wat?
Concreet komt het er dus op neer dat de BTW-aangifte in NAV (Financieel beheer – Instellingen – Btw – Btw-aangifte) aangepast moet worden. Dit gebeurt uiteraard niet zomaar naar eigen believen. Al hetgeen dat aangepast moet worden is voorgeschreven door het Ministerie van Financiën. De meest in het oogspringende wijziging zijn de nieuwe roosters 44 en 88 op de BTW-aangifte. In deze roosters worden de verkoop en inkoop van intracommunautaire diensten aangegeven.
Een duidelijk overzicht van de wijzigingen in de Belgische BTW-aangifte vind je op volgende webpagina: http://www.bibf.be/Uploads/Documents/doc_2026.pdf

Hoe?
Wat betekent dit in NAV?
De Belgische bedrijven die Microsoft Dynamics NAV gebruiken, doen hun BTW-verwerking meestal op basis van de BTW-aangifte van het demobedrijf CRONUS België NV. Het is die BTW-aangifte die op basis van de beschrijving in bovenstaande pdf aangepast moet worden.

Zoals gezegd zijn er 2 nieuwe roosters bijgekomen. Deze zullen ingevoegd moeten worden in de BTW-aangifte in NAV:

De creatie van deze roosters is echter niet de enige wijziging in de BTW-aangifte. Omdat er 2 nieuwe roosters zijn, verandert ook de mapping van een aantal bestaande roosters (bijvoorbeeld rooster 82).

Wanneer?
Wat met de BTW-aangifte van 2009?
Morgen zijn we 20 januari 2010, wat betekent dat ieder bedrijf met een Belgisch BTW-nummer de laatste aangifte van 2009 ingediend moet hebben. Vanaf 20 januari 2010 hebben we de BTW-aangiftelayout van 2009 in NAV dus eigenlijk niet meer nodig. We zouden dus de bestaande aangifte kunnen aanpassen met bovenstaande wijzigingen.

Is het echter toch om de een of andere reden nodig om de BTW-aangiftelayout van 2009 in NAV te behouden, dan kan dit zonder problemen door gewoon een nieuwe BTW-aangiftenaam te maken:

Wanneer voor deze optie wordt gekozen is het wel belangrijk dat via de Boekhoudinstellingen de juiste BTW-aangifte wordt aangestuurd.

Na het uitvoeren van de stappen die in dit en de vorige 2 artikels staan beschreven, is een Belgisch bedrijf dat Microsoft Dynamics NAV gebruikt, klaar om de nieuwe BTW 2010 regels toe te passen.

 

Nieuwe BTW 2010 – Deel 2: Microsoft Dynamics NAV Report update

In het vorige artikel werd meer uitleg verschaft over het 1ste deel dat uitgevoerd moet (moest) worden in het kader van de nieuwe BTW 2010 reglementering. Na de data update volgt het 2de deel, namelijk de report update.

Opmerking: de screenshots zijn genomen uit Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 BE. De procedure is hetzelfde voor Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 BE en Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 BE.

Wat?
Gezien intracommunautaire diensten vanaf 2010 BTW-technisch anders behandeld worden, zal (via de data update van deel 1) het begrip EU-service meegegeven worden aan intracommunautaire diensten in NAV. Hierbij blijft het uiteraard niet. De intracommunautaire diensten gaan ook anders moeten aangegeven worden in de verschillende BTW aangiften. Om dit mogelijk te maken heeft Microsoft begin januari 2010 een 2de update ter beschikking gesteld waarin de nieuwe BTW rapporten zijn voorzien.

Hoe?
Het importeren van de fob geeft volgend resultaat:

Zoals uit bovenstaande screenshot blijkt worden in totaal 17 objecten geupdate. Wat opvalt in dezelfde screenshot is dat de bestaande BTW rapporten worden geupdate naar de 2010 versie, maar dat de 2009 versies nog steeds beschikbaar zijn. Aan deze versies zijn nieuwe objectnummers toegekend.

Na het importeren van deze fob zijn, naast de 2009 versies, nu ook de 2010 versie van volgende BTW rapporten beschikbaar vanuit het hoofdmenu van NAV:

  • Periodieke BTW aangifte
  • Intracommunautaire opgave
  • BTW jaaropgave

Opmerking: tot en met 2009 vond je de intracommunautaire opgave terug onder de groep Kwartaal bij de Periodieke activiteiten van Financieel beheer. Omdat vanaf 2010 de intracommunautaire opgave voor maandaangevers verplicht per maand in te dienen is, vind je deze groep Kwartaal niet meer terug. De intracommunautaire opgave staat nu samen met de gewone BTW aangifte in de groep Periode.

Wanneer?
Maandaangevers moeten de 1ste BTW aangifte uiterlijk 20 februari 2010 indienen. Voor kwartaalaangevers is dit uiterlijk 20 april 2010. Moet je als bedrijf echter ook intracommunautaire opgaves indienen, dan dient dit voor maandaangevers in 2010 voor de 1ste maal te gebeuren uiterlijk 20 februari 2010.

Met deze data dien je rekening te houden voor het importeren van bovenvermelde update. Laten we stellen dat de update best uiterlijk 20 februari 2010 uitgevoerd wordt. Maar het kan echter geen kwaad om hem reeds eerder uit te voeren, gezien de 2009 versies van de BTW aangiften nog altijd beschikbaar zijn.

Om, in combinatie met deze update, echter een correcte BTW aangifte voor 2010 te kunnen maken, is ook een wijziging van de inhoud van de BTW aangifte in NAV nodig. Deze stap bespreken we eerstdaags.

Nieuwe BTW 2010 – Deel 1: Microsoft Dynamics NAV Data update

In het algemene inleidende artikel van vorige week over de nieuwe BTW regelementering van 2010, werd uitgelegd dat er een 3-tal stappen nodig zijn om de BTW wijzigingen in Microsoft Dynamics NAV te integreren.

In dit artikel wordt deel 1 besproken: de Microsoft Dynamics NAV Data update. We bekijken even wat deze stap inhoudt, hoe hij uitgevoerd kan worden, en ook niet onbelangrijk, wanneer dit dient (of diende) te gebeuren.

Opmerking: de screenshots zijn genomen uit Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 BE. De procedure is hetzelfde voor Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 BE en Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 BE.

Wat?
Zoals besproken in het inleidende artikel is de meest ingrijpende wijziging de nieuwe reglementering rond intracommunautaire diensten. Microsoft heeft in december 2009 een update uitgebracht voor de hierboven vermelde NAV versies, die ervoor zorgt het begrip EU-service wordt opgenomen in de BTW-boekingsinstellingen. Hierdoor wordt het mogelijk om aan te duiden welke combinatie van BTW-bedrijfsboekingsgroep en BTW-productboekingsgroep een EU-service is.
Dit wordt mogelijk gemaakt door het wijzigen van 5 bestaande NAV objecten, via de fob die Microsoft heeft gemaakt te importeren in NAV.

Hoe?
Na het importeren van de fob worden volgende 5 bestaande objecten aangepast:

Voor u, gebruiker, is het echter belangrijker om te weten wat deze import teweeg heeft gebracht. Wat moet er in NAV gewijzigd of aangepast worden? Wel, op zich niet zo heel veel. De enige echt zichtbare wijziging vind je terug bij de BTW-boekingsinstellingen. Daar zal je zien dat er achteraan een nieuw veld is bijgekomen: EU-service.Na de import dienen er functioneel 2 zaken te gebeuren:

  1. Aanmaken van BTW-productboekingsgroepen waarmee diensten aangeduid kunnen worden
  2. Aanduiden welke combinatie van boekingsgroepen EU diensten zijn

Van het 1ste punt kunnen we ons makkelijk afmaken, omdat we reeds sinds jaar en dag in België BTW-technisch verplicht het onderscheid moeten maken tussen goederen, diensten en investeringen. In NAV duiden we diensten aan met de BTW-productboekingsgroepen D0, D1 en D3.

Wat het 2de punt betreft, hier volstaat het om voor de combinaties EU met diensten aan te duiden dat het een EU-Service is:

Meer hoeft er voor deze 1ste stap niet te gebeuren. Wat dat betreft, komen we er dus vrij goed vanaf in België.

Wanneer?
Microsoft schrijft voor om deze stap in december 2009 uit te voeren. Moest dit in jouw geval nog niet gebeurd zijn, dan moet dat niet meteen een reden tot paniek zijn. Concreet is het belangrijk dat deze stap gebeurd is vóór de 1ste intracommunautaire dienstenfactuur van 2010 wordt geboekt in NAV.

Nieuwe BTW 2010 reglementering in Dynamics NAV

Het zal de meeste onder jullie niet ontgaan zijn dat vanaf 2010 op Europees niveau een aantal niewe BTW-regels van kracht zijn geworden. Concreet komt het erop neer dat de intracommunautaire behandeling van diensten min of meer gelijk gesteld wordt met die van goederen. Dit heeft voor een BTW-plichtige aangever uiteraard een aantal gevolgen. Vanaf 2010 wijzigt de layout van de BTW-aangifte. Ten laatste 20 februari 2010 zal voor de eerste maal deze nieuwe layout gebruikt moeten worden wanneer maandaangevers de BTW-aangifte van januari 2010 moeten indienen. Voor kwartaalaangevers zal dit het geval zijn op ten laatste 20 april 2010.
Daarnaast zullen we, net zoals nu reeds het geval is voor goederen, de intracommunautaire verkoop van diensten moet aangeven in een Intracommunautaire opgave. Grote nieuwigheid is dat dit vanaf nu voor maandaangevers verplicht maandelijks moet gebeuren (in plaats van driemaandelijks voordien).

Dat we in België, in vergelijking met andere landen in de EU, een behoorlijk ingewikkelde BTW-aangifte hebben is een understatement. Voor één keer heeft dit echter ook zijn voordelen. Om de nieuwe behandeling van intracommunautaire diensten in NAV mogelijk te maken, moet er BTW-technisch het onderscheid gemaakt worden tussen goederen en diensten. Dit is iets wat wij in België al sinds jaar en dag doen. Als NAV gebruiker weet je nu waarschijnlijk dat we het hebben over de BTW-Productboekingsgroepen (G0, G1, G2, G3 en D0, D1, D3). Concreet betekent dit dat de boekhoudkundige verwerking van dagelijkse inkopen en verkopen voor de Belgische NAV gebruiker niet of nauwelijks verandert.

Wat verandert er dan wel?
Zoals hierboven reeds vermeld, de BTW-aangiften.
Om dit waar te maken in NAV zijn er een aantal stappen die uitgevoerd moeten worden:

  1. Data update via de Microsoft VAT 2010 EU Package – Update 1, Data Part
  2. Report update via de Microsoft VAT 2010 EU Package – Update 2, Report Part
  3. Wijzigen van de BTW-aangifte in Dynamics NAV

De komende dagen zal ik op deze blog een aantal items posten die deze stappen beschrijven. Voordat je overijverig aan de slag gaat, misschien wel rekening mee houden dat je de BTW-aangifte van december 2009 nog moet indienen volgens de oude regels. Ik zal dit in mijn beschrijving meenemen door een aantal best practices naar voor schuiven.

top
October 2011
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
bottom
top
bottom

powered by FreeFind
© 2005 Plataan bvba | info@plataan.be