« May 2006 | Main | August 2006 »

Microsoft Introduces Business Ready Licensing for Microsoft Dynamics

Few days before the Microsoft World Partner Conference in Boston, Microsoft announced the " Business Ready Licensing Model" for Microsoft Dynamics business management solutions. The difference with previous license model is that the basis is moved from modules and granules towards concurrent users who actually use the products.
Three license models are available:

  • Microsoft Dynamics Business Essentials
  • Microsoft Dynamics Advanced Management
  • Microsoft Dynamics Advanced Management Enterprise

Microsoft Dynamics Business Essentials: This offering is an integrated, powerful financial and supply chain management solution that is designed for companies that need a core financial management and trade solution that will enable them to easily scale as their business grows.
Microsoft Dynamics Advanced Management:the preferred solution for growing customers who need complex, highly functional financial and accounting programs and who are looking for an adaptive solution to manage advanced processes for their financials, supply chain management, manufacturing and project accounting needs. It also helps them obtain the key business intelligence and reporting required to manage their organization.
Microsoft Dynamics Advanced Management Enterprise:For organizations with complex needs, Advanced Management Enterprise extends the Advanced Management Edition by providing a rich set of advanced supply chain management, field service, configuration, manufacturing and development capabilities on a flat-fee basis.

In addition, Microsoft Dynamics CRM customer relationship management functionality will be included on the Microsoft Business Solutions price lists over the next 12 months.
Business Ready Licensing is focused on new customers. Customers not licensed under Business Ready Licensing today will have the choice to stay on their current licensing model (modular-based licensing) or make the transition to Business Ready Licensing when it makes sense for them.

Degressief afschrijven in Dynamics NAV

Naast de lineaire afschrijving wordt in België de degressieve afschrijving veel gebruikt. De juiste manier om deze in Dynamics NAV in te stellen is de volgende:

Degr_3

Als afschrijvingsmethode wordt "BW1/lin" gekozen. Met deze methode wordt de degressie 1 maal per boekjaar toegepast en zal er mogelijk overgeschakeld worden naar de lineaire afschrijving wanneer deze groter is.

In het veld "Boekwaarde Afschrijving" wordt het dubbel van het normale afschrijvingspercentage ingegeven. Wanneer er bijvoorbeeld op 5 jaar wordt afgeschreven, dan wordt in dit veld 40% ingegeven.

Tenslotte is het zeer belangrijk dat het normale lineaire afschrijvingspercentage wordt ingegeven (vb 20%). Enkel wanneer dit gegeven voorhanden is kan Dynamics NAV overschakelen op de lineaire afschrijving wanneer deze groter is. Alternatief kan ook het veld "Vaste Afschrijving" ingegeven worden met het vaste lineaire afschrijvingsbedrag.

Met deze instellingen verlopen jouw degressieve afschrijvingen vlekkeloos in Dynamics NAV.

World Partner Conference: Connector Dynamics Nav en CRM

Crm_nav_connector Tijdens de World Partner Conference te boston volgde ik HOLT157 (Hands On Lab): "Realize the benefits of connecting a Powerful Business Management Solution - Microsoft Dynamics NAV with Microsoft Dynamics CRM". Het betreft hier de connector tussen Dynamics-nav en Dynamics-CRM. Heel veel partners die hier op zaten te wachten en dus ook veel volk in de sessie, uitverkochte sessie dus. De sessie zelf was echter geen hands-on lab maar een woordje uitleg en een demo. De connector werd gemaakt door Tectura in samenwerking met het Deense Celenia. Wat leerden wij tijdens deze sessie? Allereerst uiteraard dat er nu een default connector bestaat tussen CRM en Nav. Dat is op zich al goed nieuws. Wat wordt er geintegreerd dat vindt u in bijgevoegd schema (klikken om te vergroten). De integratie verloopt via message queu. Er zijn twee services die de integratie afhandelen: de "CRM flow Handler" en de "ERP flow handler". Fouten uit de connector worden opgevangen in de "Message Queue Administrator". Flowfields zouden ook gesynchroniseerd worden. Er is geen synchronisatie met service management.
Voor meer info kan u steeds bij Plataan terecht.

Worldwide Partner Conference 06: de thuisblijvers hadden ongelijk

World_partner_conference_boston_008 Van 10 tot en met 13 juli vond in Boston de Worldwide Partner Conference plaats. Plataan was van de partij. Wij volgden Vision keynotes, sessions en hands-on labs. Het duurt wel even vooraleer je in het juiste ritme bent, de juiste sessies hebt gevonden en tijd en plaats kent. Stel u voor sessies en meetings voor 10000 man! Eens je het systeem door hebt ligt er bijzonder veel informatie voor het grijpen. Informatie over de strategie en over de producten en diensten. Daarnaast zijn er de talrijke netwerkmogelijkheden. De partner conference is echt de moeite waard voor MS partners. De verkregen informatie en contacten zijn onmiskenbaar belangrijk. Daarnaast uiteraard ook ruimte voor ontspanning. Het Belgische team onder leiding van Niels Famaey zorgde voor een vlekkeloze organisatie van de activiteiten voor de Belgische partners. Dinner, zeilboten, clubbing, ... bedankt Niels!

World_partner_conference_boston_010 Plataan ging uiteraard voor Microsoft Dynamics en voor Learning sessies. Wij moeten natuurlijk bijblijven op beide domeinen. Hebben we iets bijgeleerd? Absoluut, meer nog we hebben veel bijgeleerd.
Het goede nieuws? We gaan dit uiteraard ook met jullie delen! Op deze blog zullen in de nabije toekomst meerdere berichten volgen over deze conferentie en wat we daarvan moeten onthouden.


Bij deze ook onze dankbetuiging aan het MS BE team: Marc Charlier, Imma Vereyen, Xavier Lamote, Germain Delagardelle, Dirk Kooreman, Vincent Dejans, Niels Famaey, Fréderic Foeteler, Eric Debondt, Anthony Ludicello, Kristine Reekmans, Steven Stokmans, Ingmar Boon, Lieve Smedt, Rebekka Van Acker, Eric Martens, André Huynen en Vincent Cornet.

Onderzoek locking dmv SQL Server Trace Flags

Als u problemen begint te ondervinden wat betreft locking gedrag en de Sql Server database optie in Microsoft Dynamics NAV gebruikt dan kan u extra trace informatie bekomen in de Sql Server Error Logs door bepaalde tracer flags aan te zetten.

Trace Flags
Trace flags worden gebruikt om tijdelijk bepaalde server specifieke eigenschappen aan te zetten of om bepaald gedrag te stoppen.  Trace flags worden dikwijls gebruikt om performance issues te diagnotiseren of om stored procedures te debuggen op complexe computer systemen. Deze flags zijn gedocumenteerd en vind je terug in Sql Server 2000  (zie BOL):
Traceflags

Voorbeelden:
A. Zet een trace flag aan door gebruik te maken van DBCC TRACEON
Dit voorbeeld zal trace flag 3205 aanvinken via DBCC TRACEON.
DBCC TRACEON (3205)

B. Zet trace flags via de command prompt
Dit voorbeeld zal trace flag 3205 aanvinken via de command prompt.
sqlservr –d"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\master.mdf" –T3205

Maar er zijn ook een hele bende 'undocumented' trace flags beschikbaar die je kan hanteren. Afhankelijk van welke Sql Server versie die je gebruikt, 7.0, 2000, 2005 en welk service pack zullen sommige ervan gedocumenteerd of ongedocumenteerd zijn in de Sql Server Books Online (BOL).

Hier zijn enkele trace flags die handig zijn bij een onderzoek naar locking gedrag van bepaalde processen/transacties:

Trace flag 1204:
Deze trace flag geeft u het type van locks die deelnemen aan de deadlock en het huidige betrokken commando. Deze trace flag was gedocumenteerd in SQL Server 7.0 Books Online, maar niet meer in SQL Server 2000.

Trace flag 1205:
Deze trace flag geeft meer gedetailleerde informatie over het commando dat wordt uitgevoerd tijdens het moment van de deadlock. Deze trace flag was gedocumenteerd in SQL Server 7.0 Books Online, maar niet meer in SQL Server 2000.

Trace flag 3604:
Een van de meest gebruikte trace flags. Trace flag 3604 zendt trace output naar de client. Deze trace flag wordt alleen gebruikt als men de flags aan/uit-zet met DBCC TRACEON en DBCC TRACEOFF. Deze trace flag was gedocumenteerd in SQL Server 6,5, 7.0 Books Online, maar niet meer in SQL Server 2000.

Trace flag 3605:
In vergelijking met Trace flag 3604, zend deze trace flag output naar de error log. Deze trace flag was gedocumenteerd in SQL Server 6,5, 7.0 Books Online, maar niet meer in SQL Server 2000.

Probeer het eens met EVA

Als projectmanager meet, bekijkt en bespreekt u geregeld de status van uw project(en). U stelt vast dat de werkelijke prestaties (de actuals) onder de gebudgetteerde liggen. U bent gelukkig want u heeft het project onder controle. Met veel plezier rapporteert u dan ook deze cijfers aan uw klant, team en aan uw management.
Enige tijd later stelt u vast dat het projectbudget volledig verbruikt is, maar dat het project nog niet volledig opgeleverd kon worden. U bent nu veel minder gelukkig. Herkenbare situatie?

Wij vermoeden van wel. U had nochtans regelmatig de voortgang van het project opgevolgd en gemeten, u had het team regelmatig gevraagd naar hun vooruitgang en om alle issues te rapporteren.

Misschien moet u uw meettechniek eens onder de loep nemen en uitkijken naar alternatieven.

Earned Value projectmanagement (EVA) bevat een meettechniek die u misschien kan helpen.
Met EVA integreert u scope, tijd en budget in uw meetproces. Daarbij kan u gebruik maken van een eerder beperkte set van key performance indicatoren. Deze laten u niet alleen toe om uw actuele situatie haarfijn in te schatten maar ook om de toekomst van uw project accuraat te voorspellen.

De key performance indicatoren zijn: Planned Value(PV), Actual Cost(AC) en Earned Value(EV).

Wenst u meer te weten?
- Wikipedia: Earned Value Project Management
- PMIbookstore: Earned Value Project management
- NASA and EVA

top
October 2011
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
bottom
top
bottom

powered by FreeFind
© 2005 Plataan bvba | info@plataan.be