Plataan - Microsoft Dynamics - Learning & Competence Management Vincent Bellefroid Koen Stox Steven Renders Conny Schuddinck Steffie Alexiou
A blog about Microsoft Dynamics
Home Archives Subscribe Plataan website

« Plaats hier uw Microsoft Dynamics Jobadvertentie | Main | Rapid Implementation Methodology »

30/04/2006

Vragen van cursisten

Heeft u bij Plataan training gevolgd en u heeft een vraag over de cursusinhoud of de toepassing ervan in de praktijk? Post dan hier uw vraag als reactie op dit bericht.

Comments

Er bestaat standaard geen functie om één bepaalde post recht te zetten. Bijkomende vraag die zich hier stelt, is welke posten allemaal rechtgezet moeten worden. Wanneer de verkeerde wisselkoers gebruikt is bij het boeken van een inkoop- of verkoopfactuur, dan is de snelste en gemakkelijkste oplossing het maken van een interne creditnota (via de "Copy Document" functie, op dezelfde boekingsdatum) en nadien de factuur opnieuw te maken met de juiste wisselkoers. In geval van een inkoopfactuur kunnen deze transacties intern gebeuren, maar bij een verkoopfactuur moet je rekening houden met het feit dat je de creditnota en de nieuwe factuur ook zou moeten overmaken aan de klant.
Op die manier worden wel meteen alle posten rechtgezet (grootboekposten, klantenposten, leveranciersposten, ...).
Wanneer enkel een grootboekpost rechtgezet moet worden, dan kan dit via een diverse boeking waar je dezelfde grootboekrekeningen gaat afboeken ten opzichte van elkaar, maar telkens met een andere wisselkoers (via kolommen weergeven het veld valutacode weergeven). Vergeet hier niet het saldo weg te boeken als een wisselkoersresultaat.

Als er geboekt is met een bepaalde wisselkoers, maar die blijkt achteraf foutief te zijn. Hoe kan dit dan worden rechtgezet?

The comments to this entry are closed.

October 2011