Plataan - Microsoft Dynamics - Learning & Competence Management Vincent Bellefroid Koen Stox Steven Renders Conny Schuddinck Steffie Alexiou
A blog about Microsoft Dynamics
Home Archives Subscribe Plataan website

« Nieuwe BTW 2010 – Deel 1: Microsoft Dynamics NAV Data update | Main | Nieuwe BTW 2010 – Deel 3: De nieuwe BTW-aangifte in NAV »

12/01/2010

Nieuwe BTW 2010 – Deel 2: Microsoft Dynamics NAV Report update

In het vorige artikel werd meer uitleg verschaft over het 1ste deel dat uitgevoerd moet (moest) worden in het kader van de nieuwe BTW 2010 reglementering. Na de data update volgt het 2de deel, namelijk de report update.

Opmerking: de screenshots zijn genomen uit Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 BE. De procedure is hetzelfde voor Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 BE en Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 BE.

Wat?
Gezien intracommunautaire diensten vanaf 2010 BTW-technisch anders behandeld worden, zal (via de data update van deel 1) het begrip EU-service meegegeven worden aan intracommunautaire diensten in NAV. Hierbij blijft het uiteraard niet. De intracommunautaire diensten gaan ook anders moeten aangegeven worden in de verschillende BTW aangiften. Om dit mogelijk te maken heeft Microsoft begin januari 2010 een 2de update ter beschikking gesteld waarin de nieuwe BTW rapporten zijn voorzien.

Hoe?
Het importeren van de fob geeft volgend resultaat:

Zoals uit bovenstaande screenshot blijkt worden in totaal 17 objecten geupdate. Wat opvalt in dezelfde screenshot is dat de bestaande BTW rapporten worden geupdate naar de 2010 versie, maar dat de 2009 versies nog steeds beschikbaar zijn. Aan deze versies zijn nieuwe objectnummers toegekend.

Na het importeren van deze fob zijn, naast de 2009 versies, nu ook de 2010 versie van volgende BTW rapporten beschikbaar vanuit het hoofdmenu van NAV:

  • Periodieke BTW aangifte
  • Intracommunautaire opgave
  • BTW jaaropgave

Opmerking: tot en met 2009 vond je de intracommunautaire opgave terug onder de groep Kwartaal bij de Periodieke activiteiten van Financieel beheer. Omdat vanaf 2010 de intracommunautaire opgave voor maandaangevers verplicht per maand in te dienen is, vind je deze groep Kwartaal niet meer terug. De intracommunautaire opgave staat nu samen met de gewone BTW aangifte in de groep Periode.

Wanneer?
Maandaangevers moeten de 1ste BTW aangifte uiterlijk 20 februari 2010 indienen. Voor kwartaalaangevers is dit uiterlijk 20 april 2010. Moet je als bedrijf echter ook intracommunautaire opgaves indienen, dan dient dit voor maandaangevers in 2010 voor de 1ste maal te gebeuren uiterlijk 20 februari 2010.

Met deze data dien je rekening te houden voor het importeren van bovenvermelde update. Laten we stellen dat de update best uiterlijk 20 februari 2010 uitgevoerd wordt. Maar het kan echter geen kwaad om hem reeds eerder uit te voeren, gezien de 2009 versies van de BTW aangiften nog altijd beschikbaar zijn.

Om, in combinatie met deze update, echter een correcte BTW aangifte voor 2010 te kunnen maken, is ook een wijziging van de inhoud van de BTW aangifte in NAV nodig. Deze stap bespreken we eerstdaags.

Comments

The comments to this entry are closed.

October 2011

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Plataan Community

Visit us on LinkedIn Visit us on Facebook Visit us on Twitter